Προσωπικά δεδομένα

Το www.bee-eshop.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης και υπηρεσιών (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Μελισσοκομία» που αποτελεί εμπορική ονομασία της εταιρείας Primewell Management Ltd που εδρεύει στην Οδό Προμηθέα 36, Αλάμπρα 2563, Λευκωσία, με αριθμό ΦΠΑ CY 10314709I και αριθμό εγγραφής ΗΕ 314709, τηλ. +357 24001125 και φαξ +357 24001144, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας orders@bee-eshop.com (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Πώλησης και Χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες και συγκεκριμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Εταιρεία τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα της Παραγγελίας σας αλλά και τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Kύπρο ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου οι τελευταίες να παράσχουν στην Εταιρεία οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υπηρεσιών άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης.

  • Συγκατατίθεσθε ρητώς και ειδικώς στην συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω.
  • Συγκατατίθεσθε ρητώς στη διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα αρχεία προς τους παραπάνω αναφερόμενους αποδέκτες.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διαδικασία διαβίβασης και μεταφοράς τους που μπορεί να λάβει χώρα.

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση της Εταιρείας στην Οδό Προμηθέα 36, Αλάμπρα 2563, Λευκωσία ή να στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: orders@bee-eshop.com

H Εταιρεία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία.

H Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Cookies: Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο website μας χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ΄όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις υπηρεσίες του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Παράλληλα, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι στα cookies δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που διατηρείται είναι ο κωδικός πελάτη που διατηρείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε το τελευταίο να μπορεί να σας αναγνωρίσει αυτόματα σε μελλοντικές σας επισκέψεις.

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ζητάει την συναίνεσή σας για να σας στέλνει στο e-mail σας ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό υλικό (newsletter) για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες της. Το e-mail σας θα χρησιμοποιείται μόνο από την Εταιρεία και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η Εταιρεία διατηρεί εμπορική συνεργασία. Η δήλωση συγκατάθεσης σας με την εγγραφή ή ανανέωση των προτιμήσεων σου θα τηρείται για όσο χρόνο σου αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής του. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με αποστολή e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: orders@bee-eshop.com. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα τηρείται για περισσότερο από έξι μήνες από την ανάκληση.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή/και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με επιστολή στην διεύθυνση της Εταιρείας στην Οδό Μητέρας Τερέζας 11, Δάλι 2548, Λευκωσία ή με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: orders@bee-eshop.com

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dataprotection.gov.cy).

Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες  σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.