Όροι Πώλησης και Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας!!

Το www.bee-eshop.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης και υπηρεσιών (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Μελισσοκομία» που αποτελεί εμπορική ονομασία της εταιρείας Primewell Management Ltd που εδρεύει στην Οδό Προμηθέα 36, Αλάμπρα 2563, Λευκωσία, με αριθμό ΦΠΑ CY 10314709I και αριθμό εγγραφής ΗΕ 314709, τηλ. +357 24001125, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας orders@bee-eshop.com (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που βρίσκεται στον ιστότοπο www.bee-eshop.com (εφεξής το «site»). Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης.

(α)  Πληροφορίες και Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ των προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα είναι αντιπροσωπευτικές αλλά ενδεικτικές μόνον. Τα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις φωτογραφίες. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε σημαντικές διαφορές μεταξύ της φωτογραφίας και του προϊόντος που παραλάβατε, έχετε το δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής του προϊόντος σύμφωνα και με τη Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων που περιγράφεται στο άρθρο (θ).

(β) Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου αναφορικά με την πώληση καθώς και τις ευρωπαϊκές διατάξεις για την Προστασία των Καταναλωτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη ότι Παραγγελίες με “Παραλαβή Από το Κατάστημα” οι οποίες δεν παραλαμβάνονται εντός δύο (2) ημερών από τη Παραγγελία θα ακυρώνονται, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά ή/και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ή/και συμβουλές. Ο κάθε Χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν ειδικό γιατρό πριν κάνει χρήση των προϊόντων της Εταιρείας όπως έλαια και προϊόντα περιποίησης του δέρματος.

(γ) Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: πλήρες όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site υπόκειται στους Κυπριακούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

(i)  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

(ii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

(iii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

(iv) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

(v) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

(vi) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων

(vii) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

(viii) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

(δ) Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ (εκτός και εάν αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα δίπλα στη τιμή του προϊόντος). Το τελικό ποσό της Παραγγελίας σας θα συμπεριλαμβάνει το προβλεπόμενο ΦΠΑ και αυτό θα αναφέρεται ξεκάθαρα. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «Ευρωπαϊκή Μελισσοκομία» και Primewell Management Ltd στην Κύπρο και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο +357 – 24001125 ή με αποστολή e-mail στο orders@bee-eshop.com.

(ε) Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας:

(i) η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας

(ii) δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

(στ) «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική και πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους μόνον διευκόλυνσης του Χρήστη και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Ειδικά για τη πλρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, αυτή γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της myPOS. Το myPOS συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιπλέον πληροφορίες για το myPOS και τη συμμόρφωση GDPR, μπορείτε να δείτε εδώ.

(ζ) Δήλωση Εχεμύθειας

Όταν ο Χρήστης στέλνει ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχει χρησιμοποιείται για να του απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε Χρήστης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως στοιχεία απόρρητα. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την Εταιρεία. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου για:

  • την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  • την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site
  • την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

Παρ’ όλα αυτά, εάν ο Χρήστης χορηγήσει στην Εταιρεία ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να λάβει τη θέση κάποιου άλλου προσώπου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της Εταιρείας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό μήνυμα του Χρήστη σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επιπλέον, εάν οποιοσδήποτε Χρήστης ζητήσει να επικοινωνήσει με αρμόδιο υπάλληλο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας προκειμένου να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, τότε ο υπάλληλος αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του εν λόγω Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Χρήστη και των μηνυμάτων του.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

(η) Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER και SMS

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ζητάει την συναίνεσή σας για να σας στέλνει στο e-mail σας ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό υλικό (newsletter) και ηλεκτρονικά μηνύματα sms για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες της. Το e-mail σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας θα χρησιμοποιούνται μόνο από την Εταιρεία και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter και το sms αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η Εταιρεία διατηρεί εμπορική συνεργασία. Η δήλωση συγκατάθεσης σας με την εγγραφή ή ανανέωση των προτιμήσεων σου θα τηρείται για όσο χρόνο σου αποστέλλεται newsletter και τα sms από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής τους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με αποστολή e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: orders@bee-eshop.com. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα τηρείται για περισσότερο από έξι μήνες από την ανάκληση.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή/και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με επιστολή στην διεύθυνση της Εταιρείας στην Οδό Μητέρας Τερέζας 11, Δάλι 2548, Λευκωσία ή με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@global-cyprus.com .

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dataprotection.gov.cy).

Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες  σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

(θ) Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Ο Αγοραστής ή/και εξουσιοδοτημένος Παραλήπτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Η Εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων χωρίς ελαττώματα (για παράδειγμα όταν ο Αγοραστής αλλάξει γνώμη ή επιθυμεί διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα), η Επιστροφή θα προϋοθέτει την γραπτή και προκαταβολική έγκριση της Εταιρείας και ο Αγοραστής θα επωμίζεται το σχετικό κόστος της μεταφοράς. Αν αγοράσατε προϊόν στο διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος (τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία, ή από πωλητή κατ΄ οίκον), έχετε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων σας εντός 14 ημερών, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία. Γιαλόγους ασφάλειας, ΔΕΝ επιστρέφονται προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως για παραδειγμα υλικα συσκευασίας μελιού, κηρήθρες και μελισσο-τροφές.

Για ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τη Πολιτική Επιστροφών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας με επιστολή στην διεύθυνση της Εταιρείας στην Οδό Προμηθέα 36, Αλάμπρα 2563, Λευκωσία ή με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: orders@bee-eshop.com.

Για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας σαν Αγοραστής και Χρήστης των προϊόντων της Εταιρείας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή, και την τηλεφωνική Γραμμή του Καταναλωτή, «1429» και γραπτώς: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 1421 Λευκωσία, Κύπρος.

Η «τηλεφωνική υπηρεσία 1429» έχει ως κύριο σκοπό την άμεση πληροφόρηση των καταναλωτών σε θέματα που τους αφορούν, την υποβολή τυχόν εισηγήσεων οι οποίες αξιολογούνται από την Υπηρεσία και την παροχή της δυνατότητας υποβολής παραπόνων και καταγγελιών σχετικά με θέματα ασφάλειας των προϊόντων και των οικονομικών τους συμφερόντων.

(ι) Εγγύηση Προϊόντων

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Η εγγύηση της συσκευής ή του προϊόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με τον Νόμο από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

(i) Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς συσκευής/προϊόντος.

(ii) Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (πχ το Serial No.).

(iii) Να μην έχει ανοιχτεί η συσκευή με σκοπό την επισκευή ή τη μετατροπή της κατ’ οποιονδήποτε τρόπο.

(iv) Να μην οφείλεται η βλάβη σε λάθος του Χρήστη

Η Εταιρεία συμβαδίζει πλήρως με τον κανονισμό της ΕΕ και σας ενημερώνει ότι η Νομική εγγύηση για όλα τα καινούργια εμπορεύματα μας ισχύει με βάση την επίσημη απόδειξη αγοράς.

Θα πρέπει να γνωρίζετε:

Ο καταναλωτής δικαιούται δωρεάν επανόρθωση σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • αρχικά, δωρεάν επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, σύμφωνα με την επιθυμία του καταναλωτή
  • στη συνέχεια, επιστροφή χρημάτων ή έκπτωση επί της τιμής αγοράς εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση εντός εύλογου διαστήματος.
  • δεν προβλέπεται προθεσμία για την εφαρμογή μιας λύσης.

Η νομική εγγύηση παρατείνεται ώστε να καλύπτει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του εμπορεύματος. Επομένως, το επιδιορθωμένο ή/και αντικατεστημένο εμπόρευμα δεν καλύπτεται από νέα εγγύηση.