5,04 με Φ.Π.Α: 6,00

Τμήματα Κυψελών

Τάπα Τροφοδοσίας

0,46 με Φ.Π.Α: 0,55

Τμήματα Κυψελών

Πλαίσια Συρματωμένα

1,18 με Φ.Π.Α: 1,40

Τμήματα Κυψελών

Πλαίσια Καρφωμένα

0,67 με Φ.Π.Α: 0,80

Τμήματα Κυψελών

Πλαίσια Ακάρφωτα

0,59 με Φ.Π.Α: 0,70